Üyelik Sözleşmesi Koşulları
 
 
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
einhellmagaza.com Kullanıcı - Müşteri Sözleşmesi
 1. Sözleşmenin onaylanması
einhellmagaza.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve einhellmagaza.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı yada bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı yada sipariş verdiği andan itibaren Asteknikhirdavat.com.tr sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
 1. Hizmetlerin Tanımı
einhellmagaza.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, pano'ya ekleme ve sohbet vb.)ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.
 1. einhellmagaza.com üyelik sistemi
- einhellmagaza.com üyesi aktif bir e-mail adresi ile üyelik işlemini gerçekleştirir. Üye, 'kullanıcı adı' bölümüne e-mail adresini ve 'şifre' bölümüne kendisinin belirleyeceği şifre ile sisteme giriş işlemini gerçekleştirir.

- 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. einhellmagaza.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

- Kullanıcının einhellmagaza.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Asteknikhirdavat.com.tr'a 'login' olmak şeklinde tanımlanır.
 1. Üye'nin yükümlülükleri
Üye einhellmagaza.com servislerinden yararlandığı sırada,
- Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

- einhellmagaza.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının einhellmagaza.com 'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

- einhellmagaza.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, einhellmagaza.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Asteknikhirdavat.com.tr'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

- einhellmagaza.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple einhellmagaza.com'un sorumlu olmayacağını,

- Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan einhellmagaza.com'un sorumlu olmayacağını,

- einhellmagaza.com'da sunulan hizmetlere einhellmagaza.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda einhellmagaza.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

- Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü einhellmagaza.com'un sorumlu olmayacağını,

- Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

- Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

- Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

- Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
-Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
- Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

- Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

- einhellmagaza.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı einhellmagaza.com'dan tazminat talep etmemeyi,

- einhellmagaza.com'dan izin almadan einhellmagaza.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

- einhellmagaza.com, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

- Kurallara aykırı davrandığı takdirde einhellmagaza.com gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

- einhellmagaza.com, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

- Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

- Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

- Üye 'şifresi' ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
-Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını
- Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
- Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, einhellmagaza.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin 'ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair' ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 1. einhellmagaza.com'a verilen yetkiler
- einhellmagaza.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı einhellmagaza.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
-Kullanıcı adı ve şifresi einhellmagaza.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. einhellmagaza.com tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

- einhellmagaza.com servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

- einhellmagaza.com üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

- einhellmagaza.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı einhellmagaza.com sorumlu tutulmayacaktır
.

- einhellmagaza.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

- einhellmagaza.com'un satışları, kendi stokları ve einhellmagaza.com'da mağazası bulunan firmaların stokları ile sınırlıdır. einhellmagaza.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Sanal Mağazalarda teşhir edilmesiyle einhellmagaza.com ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

- einhellmagaza.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde einhellmagaza.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, einhellmagaza.com'dan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

- einhellmagaza.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden einhellmagaza.com sorumlu olmadığını kabul eder.

- einhellmagaza.com üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
- einhellmagaza.com müşterinin onayı olmadan einhellmagaza.com bünyesinde mağazası bulunan yada bulunmayan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, einhellmagaza.com bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

- einhellmagaza.com'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü einhellmagaza.com sanal mağazası bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde einhellmagaza.com hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

- einhellmagaza.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

- einhellmagaza.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. einhellmagaza.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
- einhellmagaza.com kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.
 1. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması :
Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder .
 1. Vergilendirme:
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler einhellmagaza.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır
 1. Ürün Teslimatı :
Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra müşteriye para iadesi yapılır. Ürün nakliyesini einhellmagaza.com ile anlaşmalı Kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği Merkez şirketlerinden yapılan alışverişlerde, taşıma koşulları alışveriş yapılan şirket tarafından belirlenir
 1. Ürün İadesi :
Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir. (Mağazaların kendi iade şartlarını lütfen okuyunuz)
 1. einhellmagaza.com kayıtlarının geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda einhellmagaza.com defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten einhellmagaza.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 1. Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan yada sipariş verdikten itibaren busözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 1. Fesih
einhellmagaza.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
 
 
 
 
 
 
Üyelik
Üye olmak için lütfen aşağidaki üyelik formunu doldurunuz.
Üyelik forumunu (*) eksiksizce doldurmanız gerekmektedir. Üyelik bilgileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır.
Üyelik Bilgileri Üyelik Bilgileri
 
*E-posta Adresi :
Üyeliğinizi aktif edecek olan onay kodunuz e-posta adresinize gönderilecektir, e-posta adresinizin çalıştığına emin olunuz.
*Şifreniz :
*Şifreniz Tekrar :
Minimum 6, maxsimum 15 karakter girilmelidir.
*İsim :
*Soyisim :
*Doğum Tarihi :
*Cinsiyet :
İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri
 
*İl :
*İlçe :
*Semt :
Telefon no :
Cep Tel. no :
Bizi Nereden Buldunuz?
 
(*) Doldurulması zorunlu alanlar.
Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Sipariş Takibi | Güvenlik ve Gizlilik | Banka Hesaplarımız | Sipariş Teslimat | Garanti İade

 

     Alman teknolojisi olan Einhell ve DBK, farklı ürün gamıyla müşterilerinin tüm hırdavat ve bahçe malzemeleri ihtiyacını karşılamakta, ayrıca piyasaya göre uygun fiyatlarıyla müşterilerini şaşırtmaktadır. Einhell ürünleri satışı ve teknik bilgisi konusunda öncü olmamızın sebebi, uzman kadromuzun tecrübesiyle gerçekleşmektedir.

     Einhellmagaza online satış sitesi, Alman teknolojisi olan Einhell, farklı ürün gamıyla müşterilerinin tüm hırdavat ve bahçe malzemeleri ihtiyacını karşılamakta, ayrıca piyasaya göre uygun fiyatlarıyla müşterilerini şaşırtmaktadır. Einhell ürünleri satışı ve teknik bilgisi konusunda öncü olmamızın sebebi, uzman kadromuzun tecrübesiyle gerçekleşmektedir. Asteknik Hırdavat İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti. Einhell elektrikli el aletleri, oto aksesuar ürünleri konusunda zengin ürün yelpazesiyle İstanbul’un Karaköy semtinde Perşembe Pazarında 1989 yılında kurulmuştur. Firmamız kuruluşundan bugüne kadar yılların verdiği tecrübe ve alt yapısını müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Değerli müşterilerimize ürünlerin ve fiyatların sürekli güncellendiği online alışveriş sitesi hazırladık. E-Ticaret satış sitemizde ürünlerin fiyatları,ürün modellerini, malzemelerin resimlerini günlük ve güncel olarak takip edip inceleyebilirsiniz. İnternet sitemizde oldukça zengin ürün çeşidimizle ürünlerin çeşitlerini, malzemelerini, aletlerini, ekipmanlarını, parçalarını, makinalarını rahatlıkla inceleyip güvenle sitemizden online olarak satın alabilirsiniz. Sitedeki ürün modelleri ve markaları sisteme operatörlerimiz tarafından girilmiştir. Sitemizde eksik veya hata var ise sistem operatörlerine bildirerek sitemizin gelişmesine ve güncel kalmasına katkıda bunabilirsiniz.